úterý, února 19, 2008

Záchranná výprava
V noci dne 10. a ráno dne 11. listopadu jsme se blížili k Jednotunovému skladišti a tam jsme si dopřáli půldenního odpočinku. Nalezli jsme také zásoby, které sem dovezli Dimitrij a Cherry-Garrard. Nádržka s petrolejem, stojící nahoře na skladištním pahorku, tekla, takže se trochu zboží, pod ní nakupeného, zkazilo. Nemohli jsme však v jejím plechu najíti díry.


Náš pochod až k tomuto místu byl o půldruhého dne kratší než vloni, ačkoliv měli mezkové po celé jeho trvání těžké náklady. Ale ovšem povrch byl tentokráte nesrovnatelně lepší než v předešlém roce, a lidé i zvířata se těšili výbornému zdraví.


V noci dne 11. a ráno dne 12. jsme urazili opětně denních dvaadvacet kilometrů. Když jsme táhli poslední dva kilometry, spatřili jsme předmět, který vypadal z dálky jako ukazatel cesty.


B y l  t o  s t a n !


Před ním čněly ze sněhu hole ku sněžnicím, v popředí pak byla bambusová tyč, pravděpodobně sáňkový to stěžeň. Stan stál přesně v řadě ukazatelů cesty, které jsme zřídili vloni. Byl asi půl kilometru daleko od zbytků ukazatele, který se jevil jako malý pahorek zapadaný sněhem.


B y l  t o  s t a n  k a p i t á n a  S c o t t a  a  j e h o  o d d í l u !


U v n i t ř  v  n ě m  j s m e  n a š l i  m r t v o l y  k a p i t á n a  S c o t t a,  d o k t o r a  W i l s o n a  a  p o r u č í k a  B o w e r s e  ---


Postavili si tento stan před osmi měsíci tak pevně, že odolal všem orkánům neobyčejně kruté zimy. Všichni mužové naší výpravy poznali nalezené mrtvoly. Z deníku kapitána Scotta jsem poznal příčiny neštěstí. Shromáždil jsem kolem všecky své lidi a přečetl jsem jim zprávu o posledních okamžicích jeho, o smrti palubního důstojníka Evanse, a líčení o hrdinském konci rytmistra Oatse.


Pak jsme sebrali výstroj mrtvých a vykopali jsme saně s jejich zavazadly. Mezi nimi bylo šestnáct kilogramů velmi důležitých horninových ukázek, sebraných na morénách Beardmoreova ledovce, které vlekli na Wilsonovu prosbu až sem i tehdy, když stáli již tváří v tvář smrti, ačkoliv tyto horniny velice zvětšovaly náklad, který musili tak jako tak táhnouti.


Kap. R. F. Scott: Dosažení jižní točny, druhý svazek. Část čtvrtá, od Dra. Edwara L. Atkinsona

Žádné komentáře: