úterý, září 30, 2008

Osada bez žen za jižním polárním kruhem


"Přiřkl bych Owenovi první cenu za výrok 'Osada bez žen za jižním polárním kruhem'. Byl by to výtečný a lákavý titul pro román nebo filmové libreto," navazoval doktor Coman přetrženou nit hovoru; "nikdy bych si nebyl pomyslel, že budu jedním z obyvatelů takové osady a vůbec, že nějakých patnáct měsíců nespatřím ženy."

"Nedovedl bych si ji tu ani představit," pravil Gould, "a silně pochybuji, že by se kdy která odvážila zúčastniti se podobného dobrodružství."

"Jste na omylu," prohodil komandér Byrd, usmívaje se, "strašně se mýlíte, domníváte-li se, že mají ženy tak málo odvahy. Říkáte, že by se jediná nenašla, jež by chtěla podstoupiti s námi tuto cestu a vše, co nás čeká? A já vám řeknu, Larry, že se našlo několik desítek žen, které mne v dopisech zapřisahaly, abych je vzal na palubu. Mohu vám ty jejich listy ukázat, až se jednou sejdeme ve staré Virginii."

J.V. Šmejkal, Smečka jižního pólu

středa, září 24, 2008

V pravé poledne

Nedávno jsme s Šárkou provedli astronavigační cvičení, které spočívalo ve stanovení zeměpisné polohy novou metodou - z určení polední výšky Slunce a okamžiku pravého poledne. Píšu "novou", protože nová byla pro nás. Během letní expedice v Úpici se asi patnáct lidí o stanovení zeměpisné polohy měřením výšky Slunce pokusilo také, ale metoda to byla jiná, trochu složitější na zpracování, ale jednodušší na měření. Ale o tom až někdy jindy.

Známe-li maximální výšku Slunce nad obzorem h_max, a okamžik, kdy této maximální výšky dosáhlo, tj. okamžik pravého poledne UT_ln (ln jako local noon, UT protože je třeba vyjádřit jej ve světovém čase), pak je spočtení zeměpisných souřadnic relativně jednoduché:
Zeměpisná šířka = 90° - h_max + DE, kde DE je deklinace Slunce v okamžiku UT_ln,
Zeměpisná délka = (UT_ln - GN)*15, kde GN (Greenwich noon) je čas, kdy nastává v daný den pravé poledne v Greenwich.

Musíme tedy znát ještě dva údaje: DE a GN. V praxi se oba určují interpolací z astronomických tabulek, ale nejsme-li někde v záchranném člunu uprostřed oceánu, můžeme si dovolit luxus nějakého astronomického softwaru nebo webové služby :-).


Šárka měří polední výšku SlunceSamotné měření výšky Slunce není právě triviální záležitost. Především: tam, kde není moře, není ani ideální horizont (měřit výšku nad skutečným horizontem, daným okolními kopci, by mohl jen naprostý diletant :-). Je tedy třeba vypomoci si tzv. horizontem umělým. Tím je hladina nějaké kapaliny (případně to může být i zrcátko se stavěcími šrouby a vodováhami, které ustavíme přesně do horizontální roviny), kterou využijeme jako dokonale vodorovné zrcadlící plochy. To, co pak měříme, není výška Slunce nad horizontem, ale úhlová vzdálenost Slunce na obloze, od jeho odrazu v hladině kapaliny. Naměřený údaj pak vydělíme dvěma a dostaneme výšku. A zde narážíme na první komplikaci.

Sextant, který mám k dispozici já (Davis Mark 3, v čechách k dostání asi za 1500 Kč v Avar-Yachtu) má maximální rozsah stupnice 100°, a pochybuji, že se u ostatních sextantů tento údaj výrazně liší. Na moři, kde měříme výšku nad (skutečným) horizontem, je vše bez problémů, protože výška nad obzorem (čehokoliv) nemůže být nikdy větší než 90°. Jak ale píšu výše, při měření s umělým horizontem měříme ve skutečnosti dvojnásobek výšky. Jakýkoliv objekt, který je více než 50° nad obzorem, již tedy nezměříme. A to u nás v Čechách v létě Slunce je (o slunovratu až cca 63,5°). I to byl jeden z důvodů, proč jsme v létě v Úpici nemohli měřit polední výšku, a museli měřit jen dopoledne a odpoledne, dokud bylo Slunce dostatečně nízko. Pod 50° v poledne klesne u nás Slunce teprve na přelomu srpna a září.

Do umělého horizontu, což je v podstatě libovolná nádoba, můžeme nalít jakoukoliv kapalinu, ale měla by splňovat alespoň dvě kritéria: 1. být dostatečně tmavá, abychom si byli jisti, že to, co vidíme, je opravdu odraz Slunce od hladiny a ne od dna nádoby. 2. být dostatečně vazká, aby se hladina nevlnila kvůli otřesům a větru. Po staletí se umělé horizonty plnily kapalinou, která obojí splňovala výtečně - rtutí. Bohužel naše hysterická doba, v níž je třeba složitě evidovat téměř každou kapku této "strašlivě nebezpečné látky", už toto neumožňuje. Různé návody proto doporučují použít např. přeslazený černý čaj, nebo vyjetý motorový olej. Ten poslední se mi zatím velice osvědčil.

Ani vyjetý olej ale ve větru nezůstává v klidu, jak jsme se přesvědčili v Úpici. Umělý horizont je proto nejlépe vytvořit uzavřený, se dvěma skleněnými stranami, abychom viděli na hladinu. Moje amatérská úprava využívá místo skla průhledné fólie, u níž zcela jistě nelze zaručit planparalelnost obou povrchů, a proto je možné, že do měření vnáší jistou chybu.


Umělý horizont ve větruodolné úpravěMáme tedy vše potřebné a můžeme měřit. Protože se výška Slunce kolem pravého poledne mění jen málo, je stanovení její maximální hodnoty jednoduché. Ze stejného důvodu je ale téměř nemožné poznat přesný okamžik, kdy Slunce této maximální výšky dosáhlo. Oficiální návod praví: "výšku měříme každé tři minuty. Zhruba půl hodiny před polednem si výšku zaznamenáme, a pak měříme a měříme, a čekáme na okamžik, kdy Slunce opět klesne na tu samou výšku. Okamžik pravého poledne se pak určí jako střed mezi těmito dvěma časy." To lze ale provést pouze pokud je člověk sám a obloha je naprosto jasná. Pokud se lidé v měření střídají, a ještě do toho chodí mraky, tak to opravdu nejde.

Proto měříme tehdy, kdy se zrovna dá. Výsledkem je série měření, z nichž je třeba maximální výšku a její okamžik nějak vydedukovat. Například proložit měření parabolou a z jejích koeficientů spočítat souřadnice jejího vrcholu. To jsme provedli, a zde jsou výsledky (zároveň jsem polohu na místě změřil pomocí GPS):

Sajri:
šířka: 49° 29' 38"
délka: 14° 36' 37"

Šárka:
šířka: 49° 27' 33"
délka: 14° 24' 17"


GPS:
šířka: 49° 39' 17"
délka: 14° 40' 29"


Oba jsme tedy asi o 10' jižněji v šířce, já o 4' a Šárka o 16' západněji v délce. Vzhledem k tomu, že 10 šířkových minut představuje asi 18,5 km, na širém oceánu bychom se zřejmě neztratili :). Sextant Davis Mark 3 ale v principu umožňuje měřit úhel s přesností na 2', tj. 1/15 průměru slunečního kotouče. Rozlišit pouhým okem takový detail už chce ale zřejmě dost praxe. Nelze také vyloučit systematickou chybu sextantu, případně zmiňovaných fólií umělého horizontu (pro rýpaly: korekci sextantu na 0 jsem provedl, ale nechtěl tím prodlužovat již tak dost dlouhý text :).


Změřené výšky proložené parabolami.
Obrázek byl aktualizován o skutečné výšky Slunce, podrobnosti v dalším příspěvku.

úterý, září 23, 2008

Krátká vzpomínka na LaponskoČasem přibude i vzpomínka delší...

úterý, září 09, 2008

Ondřejov - Brno nonstop za 65 hodin

Věnováno památce mé babičky, nagymamy, která zemřela 28.8.

Idea dojít pěšky z Ondřejova do Brna se ve mně zrodila před více než dvěma lety. Tehdy jsem se o to pokusil "himalájským" způsobem - cestu jsem si rozplánoval na deset dnů, a sebou si nesl spacák, stan, a další těžké tábornické zbytečnosti. Po čtyřech 30km denních pochodech, s 30kg batohem, při 30°C ve stínu a bez sebemenšího vánku, ve starých botách s podrážkami prošlapanými na cca 4 mm a chodidly plnými puchýřů, jsem uštván rezignoval v Jihlavě.

Teprve loni, po prvních pokusech s dlouhými nonstop pochody, na kterých se ukázalo, že důležitá není ani tak fyzická výdrž, jako spíše vůle jít, se začala rodit představa "alpského" dobytí Brna - jen s nejnutnějšími věcmi, narychlo a bez noclehů. 100km pochody jsem zvládal za cca 30 hodin, 200 km do Brna jsem proto odhadl na hodin 60. Zbývalo ještě ověřit, jestli je možné pokračovat v chůzi i po dvou probdělých nocích, což se podařilo při cestě Ondřejov - Úpice, a cesta do Brna byla otevřená.

Plán cesty jsem rozvrhl na průměrné tempo 3 km/h. Ukázalo se, že mohlo být i rychlejší, některé pauzy byly zbytečně dlouhé. Nejdelší pauzy jsem pak měl během čekání na podpůrné týmy a jednotlivce, kteří mě přišli na některé úseky cesty psychicky podpořit. Takže mé díky ještě jednou patří Happymu, Matějovi, Zuzce, Jirkovi, Pavlovi a Pavlovi.Zobrazit velkou mapu


Ze čtvrtka na pátek 29.8. jsem se vyspal jen asi 5 hodin, po předchozích nocích, kdy jsem si "naspával" do zásoby, se mi ve čtvrtek nepodařilo usnout včas, a v pátek vstával ve 3 ráno. Ondřejov jsem opouštěl ještě za tmy - ve čtyři hodiny. Bylo jasno a zima, cestou ke městu Sázava svítil nad východem uzoučký srpek Měsíce. Sobotní srpek už jsem pak neviděl, Měsíc byl v novu. V Sázavě vyšlo Slunce. Pokaždé, když jsem předběhl plán o hodinu nebo o dvě, zastavil jsem se minimálně na hodinu, něco snědl, a dopřál odpočinek kloubům.

Ačkoliv jsem byl odhodlán jít většinu trasu po silnici, místy to nešlo jinak, než po lesních cestách, protože silnice by byla velká zacházka. Tak tomu bylo například mezi Zbizubami a Petrovicemi II. Na mapě obce spojovala cesta přes les. Nemohlo to ale dopadnout jinak: ignoroval jsem své pravidlo, že čárkovaná čára na mapě může klidně znamenat mez mezi poli, nebo dokonce i potok (ano, jsou i taková místa na mapách...), a skončil po dvou kilometrech chůze v hlubokém lese se strmými koryty potoků. Na druhou stranu jsem při tom ale narazil v lese na zvláštní spirituální místo - mezi kmeny stromů se až do výšky stojícího člověka tyčily pyramidy z kamenů.

Ještě v pátek po 17. hodině jsem dospěl do kraje Vysočina. Na tenhle okamžik jsem se těšil, protože mám ještě v živé paměti fotku cedule "Kraj Vysočina" z mé "himalájské" cesty do Brna. Těšil jsem se tehdy na další fotku "Jihomoravský kraj", ale už se jí nedočkal. Takže tentokrát to musí vyjít!

V Ledči nad Sázavou jsem byl již o tři hodiny dříve oproti plánu. Usadil jsem se v restauraci s výhledem na hrad. Pomalu mi docházely potraviny a doufal jsem, že v Ledči si je doplním, ale po telefonátu se Zuzkou se dozvěděl, že obchodů s potravinami je v Ledči poskrovnu, většina mimo mou trasu, a navíc budou už všechny zavřené. Nebylo to ale ještě kritické.

V noci jsem se ponořil hlouběji do Vysočiny. Široko daleko nebylo větší město, a obloha byla téměř temná. Zároveň s tmou přišlo i dokonalé ticho. Okolo desáté večer jsem dorazil do vesničky Benetice, kterou jsem znal již z předchozího pochodu. Udělal jsem si pauzu v místní autobusové budce, která měla skleněná (a nevymlácená!) okna, na parapetech truhlíky s květinami, a uvnitř stolek s ubrusem a na stěnách obrazy.

V lesích Vysočiny nebyla pouze absence zvuků způsobovaných člověkem, ale i zvěří. Z Posázaví jsem zvyklý na to, že v lese stále něco šramotí, a občas se mihne srnec, nedejbože divočák. Právě proto jsem při nočních pochodech začal poslouchat mp3, abych každé šustnutí neinterpretoval jako útok divokého prasete, a zbytečně se nelekal. Očekával jsem, že na Vysočině to bude ještě daleko horší, ale dopadlo to opačně. Vysvětlení pro to mám jen takové, že v přelidněném středočeském kraji, s malými lesíky a vysokou hustotou obcí a silnic, nemá zvěř příležitost se interakcím s člověkem vyhnout. Ale tam kde je dost prostoru pro oba, nemusejí se vůbec potkávat.

Sobotní východ Slunce mi unikl, strávil jsem odpočinkem čtyři hodiny na nádraží v Havlíčkově Brodě, čekaje na své dnešní souputníky. Změnil jsem svůj původní itinerář a vydali jsme se společně po červené značce - cestou Karla Havlíčka Borovského, do Přibyslavi. Byla to asi nejhezčí část celé cesty. Nevyspání, příjemná únava z chůze a přítomnost přátel ve mně vyvolávaly pocity opilosti, takže jsem byl v náladě povznesené.

Z Přibyslavi přes Ostrov nad Oslavou jsem zamířil po hlavní silnici 37 do Křižanova, kde jsem se napojil opět na původně plánovanou trasu. Cestu po hlavní silnici jsem absolvoval v noci, takže provoz byl téměř zanedbatelný. V Křižanově jsem chvíli váhal před vstupem do nočního klubu, kde jsem zamýšlel dát si kafe, čaj, a možná i něco k jídlu. Uvnitř se bavilo několik hloučků již mírně podroušené mládeže, ale nakonec se zábava ukázala být civilizovanou. Svým oblečením a batohem jsem pochopitelně vzbudil při příchodu trochu zájem. Když jsem pil už druhé kafe a pustil se do zakoupené bagety, jeden z mladíků se začal vyptávat odkud a kam jdu. Mým odpovědím zpočátku nedůvěřoval, ale nakonec uvěřil, a po další diskuzi jsem měl asi poprvé za celou cestu pocit, že jsem se setkal s pochopením :-).

Před Osovou Bítýškou vyšlo nedělní Slunce. Z chladu a námahy mě začala pobolívat achilovka na levé noze, tak jsem se začal trochu šetřit, a jak slunce začalo hřát, dal si pauzu na snídani. Netrvalo dlouho a dorazil jsem k obci Křoví, kde jsem měl mít sraz s Jirkou a Bezďou. Do srazu mi ale zbývalo ještě 1,5 hodiny. Zalezl jsem doprostřed kukuřičného pole, a pod hřejícím sluncem se na hodinku natáhl a pokusil se trochu spát. Před 11 už jsem čekal na křižovatce u Křiví, kam měli dorazit Jirka a Bezďa (Bezďa vlakem z Brna do Níhova). Jirka přišel přesně, na Bezďu jsem čekali půl hodiny, ale nedočkali se. Později se ukázalo, že musel na víkend odjet z Brna, a ještě si zapomněl mobil.

Kousek za Křovím nás s Jirkou čeká má druhá významná cedule: "Jihomoravský kraj". Pokračujeme do Veverské Bítýšky, a odtud už stoupám sám horkým odpolednem k hradu Veveří nad brněnskou přehradou.

Na hrad jsem dorazil asi hodinu před naším plánovaným srazem s Gabim a Pauliem. Zavolali jsme si a domluvili se, že jim půjdu po asfaltce naproti. Sešel jsem z hradu a omylem odbočil na opačnou stranu, a šel po silnici ještě asi 1 km. Vůbec mi nebylo divné, že jdu do kopce, a že Slunce, které se chýlilo k západu, svítí přímo proti mně. Později, když už jsem mířil po silnici správným směrem klukům naproti, mi zase Paulie volal, že jít po silnici je o život, a že sejdeme na pěšinu podél břehu přehrady a potkáme se na ní. Z mé strany pěšina začínala, ale byla dost divoká. Kraťasy, které jsem si po cestě trochu spustil, aby mě neškrtil pásek v pasu a kryly mi i kolena, mi najednou začaly hrozně překážet - nemohl jsem přes ně dostatečně zvedat nohy, když jsem šel do kopce. Nakonec pěšina stejně končila skalami vedoucími až do vody, které se nedaly přelézt, a tak jsme se vrátili na silnici. Cestou dolů, poté, co jsme se konečně potkali, jsme se zastavili v jedné hospůdce, Paulie mě pozval na klobásu a nealko pivo (pozval by mě i na alko, ale to bych na místě usnul :). Po jídle jsme pokračovali na tramvajovou zastávku Přístaviště. Jak převzal vedení Gabi, naprosto jsem ztratil soustředění a přemáhala mě únava, a tak jsem se v závěru zmáhal jen na občasnou otázku: "Už tam budeme? Už tam budeme? :-)"

Fotky z cesty